הרשמה

סוג המשתמש : *
חבר ועדה
:ועדות בהן הנך חבר *
חוקר / חבר ועדה
:טלפון נייד
:טלפון חיצוני
:טלפון פנימי
6-10 תווים : שם משתמש*
6-10 תווים :סיסמא*
:אימות סיסמא*
:מספר זהות*
:שם פרטי*
:שם משפחה*
שם פרטי (אנגלית): *
שם משפחה (אנגלית): *
:כתובת אימייל*
: דרגה אקדמית*
חוקר
אישור השתתפות בקורס באתיקה:*

לפי החלטת הסנאט יש לעבור קורס באתיקה בביצוע מחקרים בבני אדם. החלטת ההסנאט מופיעה תחת

מדיניות ודרישות -> נוהל מחקרים בבני אדם -> יישום העקרנות ליחסי המחקר -> סעיף ד'

יש לבצע את הקורס ולצרף את הטופס המעיד על ההשתתפות בקורס. לביצוע הקורס לחץ כאן
:פקולטה *
:חוג *
:מעמד אקדמי*
:תואר*