חקיקה

קובץ אלקטרוני שם החוק
חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים
חוק האנטומיה והפתולוגיה
חוק איסור התערבות גנטית
(שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה)
חוק מידע גנטי
חוק העתיקות
חוק צער בעלי חיים
תקנות בריאות העם
(ניסויים רפואיים בבני אדם)
תקנות בריאות העם
(הפריה חוץ-גופית)
חוק יסוד האדם וחירותו