יושבי ראש ועדות האתיקה

יו"ר ועדה ועדה
פרופ. אירית הרשקוביץ הוועדה המוסדית
פרופ. גיא אנוש הוועדה הפקולטטית לבריאות ורווחה
פרופ. זהבה רוזנבלט הוועדה הפקולטטית לחינוך
ד"ר עליזה לוין הוועדה הפקולטטית למדעי החברה
פרופ. שלמה הראלי הוועדה הפקולטטית לניהול
ד"ר עידן אדרקה הוועדה לפסיכולוגיה