רשות המחקר
עזרה תמיכה טכנית רשות המחקר

דף הבית

ועדת אתיקה להערכת מחקרים בבני- אדם

מטרות הוועדה:

1. לקדם את החינוך והמודעות למחקר אתי בבני אדם לפי הסטנדרטים המקובלים.

2. לסקור הצעות מחקר המוגשות לה ולשקול אם אלה עומדות בסטנדרטים של מחקר אתי. הוועדה רשאית לבקש מידע נוסף ולהציע תיקונים העשויים לשפר את התשתית האתית של המחקר.

3. לאשר הצעות מחקר שהועדה מאמינה שהן עומדות בדרישות העדכניות למחקר אתי ולהנפיק אישורים פורמליים.

4. לדחות הצעות מחקר ראשר לדעת הוועדה אינן עומדות בדרישות האתיקה.


חשוב! האחריות לניהול מחקר אתי בבני אדם מוטלת על החוקר/ת באופן אישי, ולא על הועדה.

מתפקידה של הועדה לעזור לחוקר ולמשתתפים הפוטנציאלים לפעול בתנאים אופטימליים מבחינה אתית אך החוקר הוא המופקד על ביצוע המחקר בהתאם לסטנדרטים האתים.

במקרים בהם המחקר מנוהל על ידי סטודנט, או מוסמך תחת פיקוח של חבר/ת סגל (או נספח לסגל),

הגורם האחראי לבדיקת נכונותו האתית של המחקר וביצועו בסטנדרטים אתיים הוא חבר/ת הסגל (או הנספח לסגל) הבכיר בדרגה.

על כל חוקר להכיר את דרישות האוניברסיטה לגבי ניהול מחקר המערב בני אדם, כמו גם את התקנות הבינלאומיות המקובלות בנושא.

האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה(APA) הוציאה סדרה של תקנות עזר להבטחת מחקר אתי, ניתן למצוא אותן באתר האינטרנט של האגודה (www.apa.org/ethics/code/index.aspx)


בנוסף, אוניברסיטאות רבות וכן ארגונים מקצועיים מוציאים סדרת תקנות עזר משלהם לניהול מחקר בבני אדם.


לתשומת לב כל החוקרים, על פי החלטת הסנאט, מיום 15.5.11

"כל חוקר המגיש בקשה לועדת אתיקה במחקרים בבני אדם ישלים תוכנית הכשרה לאתיקה במחקרים בבני אדם, כגון זה של המוסד הלאומי ה אמריקני לבריאות (NIH)

או קורס שווה ערך העוסק בהגנה על נבדקים בני אדם, טרם יגיש הצעת מחקר לרשות המחקר. אישורי השלמה יועברו לרשות המחקר לארכיון."

בהתאם לכך – על החוקר האחראי בכל הצעה המוגשת, להנפיק אישור לוועדה. מספיק להנפיק אישור פעם אחת, שיישמר בתיקי הוועדה.