תמיכה טכנית

אבי טייב

אחראי מחשוב

רשות המחקר, אוניברסיטת חיפה

טל. פנימי: 3254

טל. חיצוני : 04-8249254

אימייל: ataieb@univ.haifa.ac.il