מדריך משתמש
כללי
תפריט הפורטל (כולל כניסה)
כניסה לפורטל
שכחתי שם משתמש/ססמא
מדיניות ודרישות
יושבי ראש ועדות האתיקה
חקיקה
הרשמה
חוקרים / חברי ועדות האתיקה
סטודנטים
מרכזות ועדות האתיקה
סיום עדכון הבקשה (הגשה/בדיקה)
כללי
תפריט הפורטל (כולל כניסה)

תפריט

התפריט כולל את הלשוניות הבאות:

דף הבית - קישור לדף הבית של הפורטל.

מדיניות ודרישות - כוללת את הלשוניות הבאות:
נוהל מחקרים בבני אדם - קישור לקובץ PDF.
יושבי ראש ועדות האתיקה - קישור לרשימת יושבי ראש הוועדות.
תוכנית בטיחות מבנית - קישור לקובץ PDF.
חוקה מוסדית - קישור לקובץ PDF.
אתיקה של איגוד הפסיכולוגים האמריקאי - קישור לאתר חיצוני.
חקיקה - קישור לרשימת קבצי חוקים ותקנות בנושא ביצוע מחקרים.
קורס באתיקה בביצוע מחקרים בבני אדם -קישור לביצוע הקורס .
Research Involving Children - קישור לאתר חיצוני.

טפסים לדוגמא - דוגמאות לטפסים שיש להעלות בזמן מילוי בקשת מחקר.

הרשמה - כוללת את הלשוניות הבאות:
חוקרים / חברי ועדות האתיקה - הרשמת חוקרים/חברי ועדות האתיקה.
סטודנטים - הרשמת סטודנטים.
מרכזות ועדות האתיקה -הרשמת מרכזות ועדות האתיקה.

כניסה לפורטל

לצורך הכניסה למערכת יש להזין שם משתמש וססמא וללחוץ על כפתור הכניסה .
במידה ומשתמש שכח לפחות אחד מפרטי ההזדהות, ניתן לקבל את פרטי ההזדהות ע"י לחיצה על שכחתי שם משתמש/ססמא .
במידה ומסמנים את האפשרות זכור אותי אין צורך להזין שם משתמש בכניסות הבאות לפורטל במחשב בו סומנה האפשרות ,אלא רק את הסיסמא .

חזרה לתפריט ראשי
כניסה לפורטל
כניסה

לצורך הכניסה למערכת יש להזין שם משתמש וססמא וללחוץ על כפתור הכניסה .
במידה ומשתמש שכח לפחות אחד מפרטי ההזדהות, ניתן לקבל את פרטי ההזדהות ע"י לחיצה על שכחתי שם משתמש/ססמא .
במידה ומסמנים את האפשרות זכור אותי אין צורך להזין שם משתמש בכניסות הבאות לפורטל במחשב בו סומנה האפשרות ,אלא רק את הסיסמא .

חזרה לתפריט ראשי
שכחתי שם משתמש/סיסמא
דף הבית -> שכחתי שם משתמש/ססמא

יש להזין את כתובת האימייל שהוזנה בעת ההרשמה/עדכון הפרטים אליה יישלחו שם המשתמש והסיסמא.
עם הזנת הכתובת הנכונה ולחיצה על כפתור השליחה, יתקבל המסך הבא:

חזרה לתפריט ראשי
מדיניות ודרישות
יושבי ראש ועדות האתיקה
מדיניות ודרישות -> יושבי ראש ועדות האתיקה

רשימת יושבי ראש ועדות האתיקה מכילה את שמות יושבי הראש של כל ועדת אתיקה.
לחיצה על שם יו"ר מסוים מציגה אפשרות לשליחת הודעה לאותו יו"ר.

חזרה לתפריט ראשי
חקיקה
מדיניות ודרישות -> חקיקה

רשימת קבצים המכילים חוקים ותקנות בנושא ביצוע מחקרים.
להורדת קובץ מסויים , יש ללחוץ על האייקון המתאים.

חזרה לתפריט ראשי
הרשמה
הרשמת חוקרים/חברי ועדות האתיקה
הרשמה -> חוקרים/חברי ועדות האתיקה

בעת ההרשמה על החוקר/חבר ועדה להזין את הפרטים הבאים:
סוג המשתמש- חבר ועדה או חוקר . חובה לבחור לפחות באחת האפשרויות .
מספר זהות- 9-10 ספרות בלבד .
שם פרטי- אותיות בעברית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
שם משפחה- אותיות בעברית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
שם פרטי (אנגלית)- אותיות באנגלית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
שם משפחה (אנגלית)- אותיות באנגלית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
כתובת אימייל
דרגה אקדמית- בחירה מתוך רשימה .
טלפון נייד- בחירת קידומת מתוך רשימה .
טלפון חיצוני- בחירת קידומת מתוך רשימה .
טלפון פנימי
שם משתמש- רצף של 6-10 תווים .
סיסמא- רצף של 6-10 תווים .
אימות סיסמא

במידה והמשתמש הוא חוקר , עליו להזין את הפרטים הבאים:
פקולטה- בחירה מתוך רשימה .
חוג- בחירת קידומת מתוך רשימת חוגים השייכים לפקולטה שנבחרה . במידה ומשתמש לא בחר פקולטה, הבחירה תתבצע מתוך כל החוגים הקיימים ברשימה .
מעמד אקדמי- בחירה מתוך רשימה .
תואר- בחירה מתוך רשימה .
אישור השתתפות בקורס באתיקה- העלאת קובץ האישור שהתקבל בתום ביצוע הקורס באתיקה .

במידה והמשתמש הוא חבר ועדה , עליו לבחור את הוועדות בהן הוא חבר . ניתן לבחור יותר מוועדה אחת .

שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
במידה ומשתמש הזין פרטים תחת פרטי חוקר ולא סימן את האפשרות חוקר בשדה סוג משתמש ,תופיע הודעת שגיאה.
במידה ומשתמש הזין פרטים תחת פרטי חבר ועדה ולא סימן את האפשרות חבר ועדה בשדה סוג משתמש ,תופיע הודעת שגיאה.
כמו כן תופיע הודעת שגיאה עבור כל קלט חסר/לא תקין.

בסיום ההרשמה, מתקבל המסך הבא:

לאחר ההרשמה המשתמש יקבל הודעת אימייל ובה פרטי הגישה למערכת (שם משתמש וסיסמא) יחד עם קישור לפרופיל שלו, בו יוכל לעדכן את פרטיו.
במידה והמשתמש הוא חוקר, מרכזת הוועדה המתאימה תקבל הודעה לגבי הרשמת חוקר חדש (ועדות בהן אין מרכזת, ההודעה תישלח אל יו"ר הוועדה).
ההודעה תכלול לינק לפרופיל החוקר, על מנת לבדוק את תקינות קובץ אישור השתתפות בקורס באתיקה
(במידה והקובץ לא יאושר, החוקר יקבל הודעה האומרת להעלות קובץ תקין. חוקר בעל קובץ לא תקין, בקשות המחקר שלו לא יועברו לטיפול ועדת האתיקה. במידה והקובץ אושר, חוקר יקבל הודעה מתאימה).
במידה והמשתמש הוא חבר ועדה, מרכזות הוועדות המתאימות יקבלו הודעה לגבי הרשמת חבר ועדה חדש (ועדות בהן אין מרכזת, ההודעה תישלח אל יו"ר הוועדה).
ההודעה תכלול לינק לפרופיל חבר הוועדה על מנת לאשר את שיוכו לוועדה (על כל החלטה שתתקבל ע"י הוועדה, חבר הוועדה יקבל הודעת אימייל)

חזרה לתפריט ראשי
הרשמת סטודנטים
הרשמה -> סטודנטים

בעת ההרשמה על הסטודנט להזין את הפרטים הבאים
מספר זהות- 9-10 ספרות בלבד .
שם פרטי- אותיות בעברית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
שם משפחה- אותיות בעברית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
שם פרטי (אנגלית)- אותיות באנגלית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
שם משפחה (אנגלית)- אותיות באנגלית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
כתובת אימייל
פקולטה- בחירה מתוך רשימה .
חוג- בחירת קידומת מתוך רשימת חוגים השייכים לפקולטה שנבחרה . במידה ומשתמש לא בחר פקולטה, הבחירה תתבצע מתוך כל החוגים הקיימים ברשימה .
תואר- בחירה מתוך רשימה .
אישור השתתפות בקורס באתיקה- העלאת קובץ האישור שהתקבל בתום ביצוע הקורס באתיקה .
טלפון נייד- בחירת קידומת מתוך רשימה .
טלפון חיצוני- בחירת קידומת מתוך רשימה .
טלפון פנימי
שם משתמש- רצף של 6-10 תווים .
סיסמא- רצף של 6-10 תווים .
אימות סיסמא

שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
עבור כל קלט חסר/לא תקין תופיע הודעת שגיאה.

בסיום ההרשמה, מתקבל המסך הבא:

לאחר ההרשמה המשתמש יקבל הודעת אימייל ובה פרטי הגישה למערכת (שם משתמש וסיסמא) יחד עם קישור לפרופיל שלו, בו יוכל לעדכן את פרטיו.
מרכזת הוועדה המתאימה תקבל הודעה לגבי הרשמת סטודנט חדש (ועדות בהן אין מרכזת, ההודעה תישלח אל יו"ר הוועדה).
ההודעה תכלול לינק לפרופיל הסטודנט, על מנת לבדוק את תקינות קובץ אישור השתתפות בקורס באתיקה
(במידה והקובץ לא יאושר, הסטודנט יקבל הודעה האומרת להעלות קובץ תקין. סטודנט בעל קובץ לא תקין, בקשות המחקר שלו לא יועברו לטיפול ועדת האתיקה. במידה והקובץ אושר, סטודנט יקבל הודעה מתאימה).

חזרה לתפריט ראשי
הרשמת מרכזות ועדות האתיקה
הרשמה -> מרכזות ועדות האתיקה

בעת ההרשמה על המרכזת להזין את הפרטים הבאים
מספר זהות- 9-10 ספרות בלבד .
שם פרטי- אותיות בעברית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
שם משפחה- אותיות בעברית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
שם פרטי (אנגלית)- אותיות באנגלית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
שם משפחה (אנגלית)- אותיות באנגלית בלבד (כולל רווחים ומקווים) .
כתובת אימייל
ועדה- בחירה מתוך רשימה .
שם משתמש- רצף של 6-10 תווים .
סיסמא- רצף של 6-10 תווים .
אימות סיסמא

שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
עבור כל קלט חסר/לא תקין תופיע הודעת שגיאה.

בסיום ההרשמה, מתקבל המסך הבא:

לאחר ההרשמה המשתמש יקבל הודעת אימייל ובה פרטי הגישה למערכת (שם משתמש וסיסמא) יחד עם קישור לפרופיל שלו, בו יוכל לעדכן את פרטיו.

חזרה לתפריט ראשי
סיום עדכון בקשה (הגשה/בדיקה)
חזרה לתפריט ראשי