רשות המחקר
עזרה תמיכה טכנית רשות המחקר

טפסים לדוגמא

רשימת הקבצים
טופס הסכמה למשתתף
ParticipantAggrementForm2906151122110.docx
ParticipantAggrementForm2208170126380.pdf
ParticipantAggrementForm2208170130200.pdf
ParticipantAggrementForm2208170145070.pdf
טופס הסכמה לאפוטרופוס
CustodianAggreemenForm2906151122110.docx
CustodianAggreemenForm2208170126380.pdf
CustodianAggreemenForm2208170130200.pdf
טופס הסכמה מותאם התפתחותית
EvolutionaryConformedAggreementForm2906151122110.docx
EvolutionaryConformedAggreementForm2208170126380.pdf
EvolutionaryConformedAggreementForm2208170130200.pdf